Hovedbestyrelse

Navn:

Tlf.nr.:

Mail:

Formand Jesper Ejlskov

40273527

jesper.ejlskov@gmail.com

Næstformand Tommy Frederiksen

32959816 / 22666748

tsf.frederiksen@gmail.com

Kasserer Birgith Andersen

28741747

birgithsloth@mail.dk

Bogfører/kontingent Lise Koch Nielsen

40177471

lisekochnielsen@hotmail.com

Sekretær Marianne Damsgaard

86450772 / 28951089

trojkasekretaer@gmail.com

 

 

 

 
IF Trojka | CVR: 13902313 | Stadionvej 13, Hammershøj, 8830 Tjele