Værdiplan

Værdier for Trojkas håndboldafdeling.

 • Vi har alle et ansvar for den gode oplevelse
 • Vi spiller for at vinde - men ikke for enhver pris
 • Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles
 • Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger
 • Vi er et team - vi løfter bedst i flok.

I håndboldafdelingen TILBYDER vi:

 • En attraktiv fritidsaktivitet, med mulighed for udvikling på alle alderstrin
 • Entusiastiske trænere, som tilbydes de fornødne kurser og dermed er kompentente til at tage godt hånd om spillerne
 • Masser af socialt samvær på tværs af aldersgrupper
 • En målrettet indsats for videreudvikling af talent, via VHK som samarbejdsklub
 • Voksne ansvarlige på alle hold, til såvel træning/kamp som sociale arrangementer
 • Et bredt og dækkende informationsniveau, gennem feltet

I hånboldafdelingen FORVENTER vi:

 • At du møder veloplagt op til trænning og kamp - i god tid
 • At du viser empati overfor med- og modspillere - Husk, at håndbold er et holdspil!
 • At du respekterer dommerens kendelser og trænerens beslutning
 • At du bakker op om det sociale samvær udenfor banen
 • At du er læringsparat og positiv overfor nye udfordringer
 • At du er en god kammerat og viser imødekommenhed overfor nye spillere
 

 
Klik på billedet nedenfor og se vores Værdiplans plakat.
IF Trojka | CVR: 13902313 | Stadionvej 13, Hammershøj, 8830 Tjele